Litteraturkomiteen er en underkomité i NA Regionen Norge, og består av tjenestevillige NA- medlemmer som står for mottak, pakking og forsendelser av varer.
Vi holder til i trivelige lokaler i Vestre Strandgt. 19a i Kristiansand.
Komiteens medlemmer vil gjøre sitt beste for å sikre en rask og effektiv distribusjon av varer. Det vil alltid være behov for tjenestevillige medlemmer. Møt opp på komitémøtene hvis du ønsker å tjene fellesskapet, eller ta kontakt hvis du ønsker/trenger å vite mer.

Komiteen avholder sine faste møter siste onsdag i oddetallsmåneder kl 18:00.
Endringer kan forekomme.